Όροι και προυποθέσεις Αθήνα Νότια Προάστια Λευκαδα Χίος | Melekos Health Club

Όροι και προυποθέσεις

Οροι και προυποθέσεις

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του site MELEKOS.GR

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site melekos.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών , φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του site melekos.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Για τους παραπάνω λόγους το site melekos.gr δύναται να απαγορεύσει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊο ν ́ τα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετικη
ευθύνη.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site melekos.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site melekos.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης - μέλος των σελίδων melekos.gr πιο συγκεκριμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, η περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, η παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθικη βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης - μέλος.
Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθικηβλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους. γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

 

Ενδεικτική παράθεση απαγορευμένων χρήσεων των υπηρεσιών του melekos.gr

Οι χρήστες/μέλη του melekos.gr τηρώντας τη κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από:

1) την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτει αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου. 

2) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτει την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος η χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.

3) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικο γενικά , ή παιδική πορνογραφία ειδικά , ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.

4) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία η προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Κάθε χρήστης- μέλος των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον δικτυακό μας τόπο, ο οποίος πλέον υποχρεούται, να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών -χρηστών των σελίδων, και ο πολυ μεγάλος όγκος των θεμάτων που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία τη συμβολή όλων μας, στον εντοπισμό κάθε μηνόμιμης χρήσης, και στον αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων. Ο επισκέπτης - χρήστης-μέλος των σελίδων του melekos.gr εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομικη εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακου μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης-μέλος του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διακόπτουμε την χρήση, των προσωπικών κωδικών πρόσβασής (password) αν ο χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικα καταγραμμένους όρους. 

 

Περιορισμός ευθύνης site του melekos.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το site του melekos.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site melekos.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του site melekos.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το site melekos.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για
ένα συγκεκριμένο σκοπό. 

Το site melekos.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Θα καταβάλλει όμως κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προβαίνει στην διόρθωση των οιονδήποτε σφαλμάτων.

Επίσης το site Melekos.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτα τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το site melekos.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το site melekos.gr.

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Το site melekos.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχη των υπηρεσιών τους.

Το site melekos.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites
και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατα οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του site melekos.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site melekos.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Το site melekos.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ψηφοφορίες 

Το melekos.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων με προεπιλεγμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το melekos.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη τάση τωνεπισκεπτών του melekos.gr σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το melekos.gr διατηρεί το αποκλειστικο δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Οι ανοιχτές αυτές ψηφοφορίες ΔΕΝ αποτελούν ούτε πρέπει να λογίζονται ως επιστημονικό εργαλείο (Δημοσκόπηση), παρά μόνο ως καταγραφή μιας τάσης των επισκεπτών σε συγκεκριμένα θέματα. Το melekos.gr μπορεί να καθορίσει και ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Σχόλια - Αναρτήσεις χρηστών

Η υπηρεσία σχολιασμού των άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους στο συγκεκριμένο άρθρο. Λόγω μεγάλου όγκου σχολίων το melekos.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν αυτά αναρτηθούν. Οι διαχειριστές του melekos.gr έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περεταίρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης του melekos.gr.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site του melekos.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. 

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site του melekos.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρα μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ melekos.gr με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίςπροηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ melekos.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται απο αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως «melekos.gr» συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του melekos.gr

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αυτό το site και όλα τα περιεχόμενα αυτού του site παρέχονται "ως έχουν", χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εγγυήσεων του τίτλου ή σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε, με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ότι η χρήση αυτού του site είναι με δική σας ευθύνη. To melekos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του site. 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
Α. Προσωπικά στοιχεία: Για να μπορέσει κάποιος να γίνει Mέλος στο Melekos Health Club® θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο της ηλικίας του. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται έγγραφη έγκριση κηδεμόνα. Το Mέλος κατά την εγγραφή του καλείται να δώσει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία και να δεχτεί τη λήψη ατομικής φωτογραφίας (πορτρέτο). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη γραμματειακή λειτουργία του γυμναστηρίου το οποίο εγγυάται τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών του. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων προσωπικών στοιχείων (διεύθυνση, τηλέφωνο , email,κτλ.) το Mέλος οφείλει να ενημερώσει τους υπεύθυνους στη γραμματεία του γυμναστηρίου. Κατά την εγγραφή του το Mέλος δίνει τα δακτυλικά του αποτυπώματα τα οποία μετατρέπονται σε αλγόριθμο που αντιστοιχίζεται με το προσωπικό του προφίλ. Τα αποτυπώματα δεν διατηρούνται στη βάση δεδομένων της εταιρείας. Με το δακτυλικό του αποτύπωμα το Mέλος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο γυμναστήριο μέσω του αυτόματου
συστήματος ελέγχου πρόσβασης, για το διάστημα που είναι σε ισχύ το πρόγραμμά του. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Μέλους δενπαραδίδονται σε κανένα άλλο απολύτως και δεν δημοσιοποιούνται ποτέ εκτός από τη σύμφωνη γνώμη του Μέλους.

Β. Εγγύηση υγείας: Το Mέλος δηλώνει και εγγυάται με βεβαίωση ιατρού ότι είναι σε καλή υγεία και δεν έχει αναπηρία, βλάβη,
τραυματισμό, ασθένεια ή πάθηση που να του/της να απαγορεύουν να προβαίνει σε ενεργητική ή παθητική γυμναστική η οποία θα μπορούσε
να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο ή τραυματισμό ή αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του/της, ως αποτέλεσμα της χρήσης των
εγκαταστάσεων του γυμναστηρίου με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:
Α. Κάρτα μέλους: Κανένας δεν γίνεται δεκτός στο Melekos Health Club® εάν δεν είναι κάτοχος έγκυρης κάρτα μέλους.

Β. Χρήση χώρων: Το Mέλος καλείται να διατηρεί τους χώρους που χρησιμοποιεί καθαρούς και να τοποθετεί τα απορρίμματά του στους κάδους που βρίσκονται σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου. Στο γυμναστήριο υπάρχουν χώροι με ειδική σήμανση που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό και στους οποίους απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος του μέλους. Το Mέλος πρέπει να είναι προσεκτικός/η για την αποφυγή ζημιών στα κινητά και ακίνητα μέρη του γυμναστηρίου. Η συμπεριφορά του μέλους πρέπει να είναι κόσμια προς τους συνασκούμενους και το προσωπικό και να συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις και υποδείξεις του προσωπικού. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου

Γ. Ενδυματολογικός κώδικας: Δεν επιτρέπονται μη ενδεδειγμένα αθλητικά παπούτσια και μη ενδεδειγμένα αθλητικά ρούχα. Απαγορεύονται παπούτσια με λάσπες και χώματα. Το Mέλος κατά τη διάρκεια της άσκησης πρέπει να είναι ντυμένος/νη ευπρεπώς και να φροντίζει για την προσωπική του καθαριότητα και υγιεινή έτσι ώστε να μην παρενοχλούνται οι συνασκούμενοί του. Κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι υποχρεωτική η χρήση πετσέτας.

Δ. Ασφάλεια: Οι χώροι του γυμναστηρίου παρακολουθούνται και καταγράφονται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Εξαιρούνται οι χώροι των αποδυτηρίων, σάουνας και solarium. Κάθε Mέλος είναι υπεύθυνο για τα προσωπικά του αντικείμενα. Το γυμναστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων μελών. Για το λόγο αυτό το μέλος προτού εγκαταλείψει το γυμναστήριο να βεβαιώνεται ότι δεν έχει ξεχάσει τίποτα σε αυτό. Τα ατομικά ντουλάπια (lockers) παρέχονται αποκλειστικά προς όφελος και εξυπηρέτηση των μελών. Το Mέλος έχει το δικαίωμα χρήσης ατομικού ντουλαπιού μόνοκατά την παραμονή του στο γυμναστήριο. Κατά την αποχώρησή του πρέπει να αφήνει το ντουλάπι ανοιχτό και να μην το κλειδώνει. Τυχόν αντικείμενα που έχουν αφεθεί σε ντουλάπι θα απομακρύνονται.

Ε. Αποπομπή Μελών: Το Melekos Health Club® διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη συνδρομή μελών που δε συμμορφώνονται στους όρους και κανόνες και έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά ως προς το προσωπικό και τα Mέλη. Συνδρομή μέλους που έχει διακοπεί δε γίνεται να μεταφερθεί ή να ενεργοποιηθεί ξανά. 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ:

Κάθε Mέλος είναι υποχρεωμένο να εξοφλεί τη συνδρομή του βάσει του οικονομικού πακέτου που έχει επιλέξει. Όλες οι συνδρομές εξοφλούνται προκαταβολικά. Μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τις παροχές για τις οποίες έχει πληρώσει και θα χρεώνεται το ανάλογο ποσό για όσες παραπάνω επιλέξει να χρησιμοποιήσει. Το Mέλος δεν απαλλάσσεται από καμία οικονομική υποχρέωση εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνει χρήση του γυμναστηρίου ενώ έχει αγοράσει συνδρομή.

Α. Αγορά συνδρομής- προσφοράς. Το μέλος μπορεί να αγοράσει την συνδρομή του στην ρεσεψιόν του γυμναστηρίου ή μέσα από τον δικτυακό τόπο melekos.gr στην σελίδα της προσφοράς όπου επιλέγοντας αγορά της προσφοράς επιλέγει τον τρόπο πληρωμής . Μπορεί να πληρώσει σει με
αντικαταβολή στο γυμναστήριο ή εάν επιλέξει πληρωμή με κάρτα οδηγείτε στoν δικτυακό τόπο της vivapayments όπου βάζοντας τα στοιχεία της κάρτας του μπορεί να κάνει την πληρωμή. Η vivapayments δεν κοινοποιεί τα στοιχεία της κάρτας του Μέλους. Για να κάνει αγορά από τον δικτυακό μας τόπο melekos.gr με αντικαταβολή στο γυμναστήριο θα πρέπει να επιλέξει πληρωμή στο γυμναστήριο και να συμπληρώσει και υποβάλει τα στοιχεία του,
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL και στη συνέχεια θα λάβει ενημερωτικό email με κωδικό κράτησης, με τον οποίο μπορεί να κάνει την πληρωμή επιδεικνύοντάς τον στο γυμναστήριο. Εάν η αντικαταβολή αφορά προσφορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία λήξεως της προσφοράς. Η αγορά συνδρομής-προσφοράς αφορά το γυμναστήριο το οποίο έχετε επιλέξει να παρέχονται οι υπηρεσίες. Για την χρήση σε όλα τα γυμναστήρια θα πρέπει να το δηλώσετε στη ρεσεψιόν του γυμναστηρίου.

Β. Επικοινωνία: Με την εγγραφή του το μέλος και παραδίδοντας τα απαιτούμενα στοιχεία συμφωνεί ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμεμαζί του (τηλεφωνικώς, και με ηλεκτρονικά μέσα όπως emails, sms και mms) προκειμένου να τον/ την ενημερώσουμε σχετικά με προσφορές και εκπτώσεις και προνόμια που του προσφέρει το MELEKOS HEALTH CLUB ως μέλος του.

Γ. Δικαίωμα ακύρωσης συνδρομής: Κάθε Mέλος μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή του και κατά συνέπεια την ιδιότητά του ως μέλους, χωρίς καμία ποινή ή άλλη υποχρέωση με έγγραφη ειδοποίηση ακύρωσης, που παραδίδεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομείται ή αποστέλλεται από πιστοποιημένο email εντός τριών εντός (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόδειξης πληρωμής, στη διεύθυνση που αναφέρεται. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από την τελευταία απόδειξη πληρωμής, την Κάρτα Μέλους και κάθε άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό στοιχείο της ιδιότητας του μέλους που έχει προηγουμένως παραδοθεί στον αγοραστή. Όλα τα χρήματα που καταβάλλονται σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση πρέπει να επιστραφούν μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης της ακύρωσης.

Δ. Πολιτική παγώματος χρονικής διάρκειας: Κάθε μέλος μπορεί να εφαρμόσει τη δυνατότητα παγώματος της συμμετοχής του μία φορά
ανά έτος για όσο χρονικό διάστημα έως 3 μηνών, με την πληρωμή ποσού 15 ευρώ. Δεν επιτρέπεται αναδρομικό πάγωμα.

Ε. Αναβάθμιση προγράμματος: Κάθε μέλος μπορεί να αναβαθμίσει τη συμμετοχή του/της με την προηγούμενη συγκατάθεση της διαχείρισης, εφόσον το μέλος / αγοραστής θα είναι αρμόδιος για την καταβολή τελών αναβάθμισης και για τη συνεχιζόμενη πληρωμή των τυχόν πρόσθετων τελών που σχετίζονται με αυτή την αναβάθμιση.

ΣΤ. Μεταβίβαση της ιδιότητας του μέλους: Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να μεταβιβαστεί σε συγγενείς πρώτου βαθμού.

Η. Θάνατος Μελών: Συνδρομή Μέλους που έχει αποβιώσει μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο σε διάστημα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ: Η διοίκηση του Melekos Health Club® μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις οπότε το
θεωρήσει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη και αφαίρεση στο παρόν κείμενο απευθύνεται
στο σύνολο των μελών του Melekos Health Club®.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Το Mέλος συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες ένταξης, τους κανονισμούς και τα χρονοδιαγράμματα του Melekos Health Club®, τα οποία αναρτούνται στους πίνακες ανακοινώσεων στο melekos.gr στην κατηγορία Ομαδικά Προγράμματα, και στην εφαρμογή για τακινητά τηλέφωνα, και τα οποία μπορούν να τροποποιούνται περιοδικά.

Ανεξάρτητοι γυμναστές: Περιστασιακά το γυμναστήριο μπορεί να διαθέτει στα Mέλη και τους επισκέπτες του υπηρεσίες ανεξάρτητων γυμναστών. Δεν εγγυόμαστε την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών και δεν εγγυόμαστε ότι οι υπηρεσίες αυτές θα παραμείνουν στη διάθεση των μελών ή τους επισκέπτες τους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από τις υπηρεσίες αυτές.

Ομαδικά Προγράμματα: Για όλα τα ομαδικά προγράμματα απαιτείται προηγουμένως κράτηση θέσεως. Η κράτηση μπορεί να γίνει online στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.melekos.gr ή στην υποδοχή του γυμναστηρίου, ή μέσα από την εφαρμογή (App) των Melekos Health Club® για κινητά τηλέφωνα. Για όλα τα προγράμματα υπάρχει τη δυνατότητα κράτησης θέσης έως 15 ημέρες μετά. Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης έως και 4 ώρες πριν την πραγματοποίηση του
προγράμματος. Το Μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο στα προγράμματα που περιλαμβάνονται στη συνδρομή που έχει αγοράσει. Τα προγράμματα αυτά και ο αριθμός των διαθέσιμων επισκέψεων που έχει αγοράσει το Μέλος φαίνονται στην εφαρμογή για τα κινητά ΜELEKOS HEALTH CLUB στην κατηγορία το Club μου / Προϊόντα, αλλά σε περίπτωση που δεν έχει κινητό τηλέφωνο, μπορεί να ενημερωθεί από την ρεσεψιόν για τα προϊόντα που έχει αγοράσει. Σε
περίπτωση που το Mέλος δεν παρευρεθεί σε προγραμματισμένο πρόγραμμα επιβαρύνεται με την αξία του και παράλληλα αφαιρείται από το σύνολο των διαθεσίμων προγραμμάτων της υπηρεσίας του. Σε περίπτωση που είναι κρατημένες όλες οι θέσεις ενός ομαδικού προγράμματος τότε το Mέλος μπαίνει σε λίστα αναμονής και όταν ακυρώσει ένα άλλο το σύστημα βάζει το πρώτο Μέλος στην αναμονή στη θέση που ακυρώθηκε για να μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση που ένα Πρόγραμμα είναι πλήρες τότε η διοίκηση θα διαμορφώσει κατάλληλα το πρόγραμμα. Αντίστοιχα, αν κριθεί
απαραίτητο, η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιο Πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι Instructors Ομαδικών Προγραμμάτων έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν τη συμμετοχή στην προπόνηση σε κάποιο Mέλος που δεν έχει τη σωστή ένδυση ή συμπεριφορά.

Καλεσμένοι: Είναι πολιτική του Melekos Health Club® να επιτρέπει την επίσκεψη καλεσμένων στις εγκαταστάσεις του, μόνο με πρόσκληση από
τα Mέλη μας. Προσκλήσεις δίνονται σε όλα τα Mέλη με την εγγραφήτους.

Γυμναστήριο: Οι αρχάριοι θα πρέπει να έχουν κλείσει ραντεβού με Γυμναστή τουλάχιστον 12 ώρες πριν. Στο χώρο (gym floor) επιτρέπονται μόνο ελεύθερα βάρη και χρήση των μηχανημάτων και ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ σε κάθε περίπτωση άλλες ασκήσεις όπως τρέξιμο, σχοινάκι, σωματικές επαφές με άλλα Mέλη κλπ. Οι Γυμναστές έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν κάποιον αν κρίνουν πως κινδυνεύει σωματικά ή δε φέρει την κατάλληλη ενδυμασία. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει τη χρήση μηχανημάτων ή εξοπλισμού σε περιπτώσεις που κριθεί τέτοια ανάγκη. Τα Mέλη θα
πρέπει να καθαρίζουν τα μηχανήματα μετά τη χρήση τους σε περίπτωση που τα έχουν βρωμίσει. Τα μέρη μηχανημάτων που αφαιρούνται πρέπει να τοποθετούνται ΠΑΝΤΑ με προσοχή και να επιστρέφονται στη θέση τους. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των μελών για αυτό και δε γίνεται να δεσμεύονται μηχανήματα ή η χρήση τους να γίνεται αποκλειστικά από ένα άτομο. Τα Mέλη θα πρέπει να γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα ελεύθερα βάρη ή τα μηχανήματα. Σε κάθε περίπτωση οι Γυμναστές του Melekos Health Club® είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν.__